Õppijale

Plagiaadituvastussüsteem

Lõputööde jms üliõpilastööde vormistamisel on oluline korrektselt viidata teiste autorite teostele, mida on töö koostamisel kasutatud. Plagiaadi tuvastamiseks on loodud mitmeid süsteeme, Eesti Maaülikoolis on kasutusel plagiaadituvastussüsteem URKUND


URKUND on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõigus on Eesti Maaülikoolile konsortsiumilepinguga ostetud. Programmi eesmärgiks on ennetada plagiaati ning tõsta teadlikkust loomevargusest. Konsortsiumisse kuuluvad veel Haridus- ja Noorteamet (HARNO), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Tallinna Reaalkool.

URKUNDi saavad kasutada kõik maaülikooli akadeemilised töötajad. Üliõpilased iseseisvalt programmi kasutada ei saa. Tudengitel on võimalik oma tööd süsteemi üles laadida, kuid tulemusraport edastatakse õppejõule.

NB! URKUNDi vastuvõtja aadress/analysis address ei ole õppejõu e-maili aadress vaid spetsiaalne URKUNDi poolt loodud aadress. Teadmiseks enne URKUNDi kasutamist.

URKUNDi konto on omistatud 2017. aasta oktoobris kõigile akadeemilistele töötajatele. Konto aktiveerimiseks kasutage URKUNDisse sisse logimise lehel parooli lähtestamise võimalust. Kõik uuemad töötajad saavad URKUNDi kasutajakonto kui kirjutavad raamatukogu kontaktisikule.

URKUND võimaldab:

  • Võrrelda tekste internetis avalikult kättesaadavate eesti- ja võõrkeelsete materjalidega
  • Võrrelda tekste URKUNDi enda andmebaasis olevate materjalidega (kõik üleslaetud tööd jäävad URKUND andmebaasi)
  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid omavahel
  • Kasutada Moodle pluginat, mis hõlbustab õppejõu tööd (toimub automaatne võrdlemine)
  • Õppejõul analüüsida ja tõlgendada kattuvusraporti tulemusi

Juhend URKUNDi kasutamiseks asub SIIN ja video SIIN.

 

Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:

Karmen Kalk, infospetsialist
karmen.kalk@emu.ee
Tel: 731 3064