Veebiküsitlustarkvara

Veebiküsitlustarkvara QuestionPro kasutusõigus pikeneb kuni 2024. aasta 29. novembrini.

 

 

Kellele ja milleks? QuestionPro on keskkond erinevat tüüpi küsimustike loomiseks (survey, poll, livepolls, forms). Seda saavad kasutada Maaülikooli õppejõud, töötajad ja üliõpilased nii akadeemilistel kui ka administratiivsetel eesmärkidel (nt tagasiside küsimustikud). QuestionPro võib pakkuda huvi õppejõule, kes õpetavad uurimistöö metoodikaga seonduvaid aineid ning tudengile või teadlasele, kes soovib oma uurimistöös andmekogumismeetodina kasutada just küsimustikku. QuestionsPro keskkonnas saab teostada ka esmase andmeanalüüsi (kirjeldav statistika) ning andmeid esitada illustreeritud graafikute ja ka sõnapilve kujul. Kogutud andmed on eksporditavad teistesse keskkondadesse põhjalikumaks andmeanalüüsiks (nt Word, Excel, SPSS).

 

Kuidas luua konto?

Loo konto või logi sisse selle lingi laudu: https://emu.questionpro.com/

Konto loomisel kasuta Eesti Maaülikooli meiliaadressi (eenimi.perenimi@emu.ee).

 

Vajad abi QuestionPro kasutamisel?

QuestionPro meeskond toetab kasutajat. Selleks on loodud QuestionPro: Help Center, kus leiate samm-sammulised juhised erinevat tüüpi küsimustike koostamiseks:

Lisaks on võimalik osaleda koolitustel ja webinaridel. Abi saamiseks saab kirjutada ka aadressil edu@questionpro.com.