Viitehaldustarkvarad

Viitehaldustarkvarad võimaldavad viiteallikate haldamist vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Viitehaldurite abil on võimalik kiirelt ja lihtsalt lisada viiteid koostatavasse dokumenti ning lisatud viidetest moodustada kasutatud kirjanduse loetelu.

Soovitame järgnevaid:Mendeley on vabavaraline viitehaldustarkvara, mis võimaldab

  • luua endale viidete kogu, mida on lihtne organiseerida ja hallata
  • lugeda, annoteerida ning varustada märkmete ja kommentaaridega oma viidetele lisatud PDF-faile
  • lihtsalt ja kiiresti lisada tekstisieseid viiteid kirjutamise ajal ning koostada ühe hiireklikiga viidatud allikate loetelu
  • suhelda teiste teadlastega oma uurimisvaldkonnas, luua oma uurimisrühm või ühineda teiste uurimisrühmadega

Mendeley ingliskeelsed juhendid: http://community.mendeley.com/guides

 


    
Zotero on vabavaraline viitehaldustarkvara, mis võimaldab

  • luua isikliku süstematiseeritud allikakogu ning seda hallata
  • lisada kogusse kirjeid, täistekste, linke ja märkmeid
  • koostada bibliograafiaid ning lisada tekstisiseseid viiteid otse koostatavatesse dokumentidesse
  • jagada oma allikakirjeid teiste uurijatega

Zotero ingliskeelne juhend: https://www.zotero.org/support/quick_start_guide

 

Zotero ja Mendeley kohta on koostanud Tartu Ülikooli Raamatukogu poolt ka eestikeelsed juhendid: TÜ Juhendid

 

 

Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:

Karmen Kalk, infospetsialist
karmen.kalk@emu.ee
Tel: 731 3064