Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse biomajanduse ning loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1951. aastal.

1. jaanuari 2022. aasta seisuga on raamatukogus:

kasutuskogu 239 603 arvestusüksust
raamatuid 190 618 köidet
ajakirju 13 142 aastakomplekti
ajalehti 319  aastakomplekti
lugejaid 5 203
külastusi 2021. a 17 312
laenutusi 2021. a 15 368
EMU DSpace 2021.a 584 954 külastust
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 14


Aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
Raamatukogu osaleb Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi infosüsteemi töös.