Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse biomajanduse ning loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1951. aastal.

1. jaanuari 2023. aasta seisuga on raamatukogus:

 

kasutuskogu 164 117 arvestusüksust
    sh raamatuid 112 637 köidet
    sh ajakirju 13 597 aastakomplekti
    sh ajalehti 380  aastakomplekti
lugejaid 4 997
külastusi 2022. a 21 910
laenutusi 2022. a 14 194
EMU DSpace 2022.a 2 317 001 külastust
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 14


Aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
Raamatukogu osaleb Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi infosüsteemi töös.