Tegevusvaldkonnad

Eesti Maaülikooli raamatukogu põhitegevused jagunevad kahte valdkonda:
kogude kujundamine ja teenuste arendamine.

Kogude kujundamine

Valdkonda juhib kogude arendusjuht, kelle vastutusalasse kuuluvad komplekteerimine, kataloogimine, märksõnastamine. Valdkonna põhiülesanneteks on:

 • raamatukogu kogude säilitamine, korrastamine ja kättesaadavaks tegemine
 • valdkondadevahelise proportsiooni järgimine õppe- ja teadustööks vajalike teavikute hankimisel 
 • teavikute sisuline avamine liigitamise, märksõnastamise ja kataloogimise kaudu e-kataloogis ESTER
 • teavikute raamatukogunduslik vormistamine
 • raamatukogule annetatud raamatute ja ajakirjade vastu- ja arvelevõtmine
 • Eesti Maaülikooli struktuuriüksustele kuuluvate teavikute kataloogimine e-kataloogi ESTER 


Teenuste arendamine

Valdkonda juhib teenuste arendusjuht, kelle vastutusala märksõnad on e-ressursid, infoteenindus, koolitused, lugejateenindus, suhtekorraldus. Valdkonna põhiülesanneteks on:

 • lugejate teenindamine ja lugejate andmebaasi haldamine
 • lugejate juhendamine infootsingul ja elektronkataloogide kasutamisel
 • infootsingute ja andmebaaside e-kursuste läbiviimine
 • raamatukogu tutvustamine ja lugejate koolitamine
 • teavikute eksemplarikirjete sisestamine, parandamine ja täiendamine
 • printimise, skaneerimise ja paljundamise teenuste osutamine
 • rühma- ja individuaaltööruumide kasutamise korraldamine
 • uudiskirjanduse eksponeerimine
 • päringutele vastamine telefoni ja e-posti vahendusel
 • kodulehe ja digitaalarhiivi haldamine
 • näituste koostamine ja korraldamine

EMÜ raamatukogu kasutuskord