Töötajad

  Tiina Tohvre
juhataja
tiina.tohvre@emu.ee
731 3051
515 6452
 
 

Kersti Laupa
teenuste arendusjuht

kersti.laupa@emu.ee

731 3495
521 0082

Teadusandmete haldamise ja säilitamise nõustamine

Andmehaldusplaanide koostamise nõustamine

DOI-de omistamine 

DataCite Eesti kontaktisik Eesti Maaülikoolis
Teema- ja kunstinäitused, raamatuesitlused

  Heli Viira
kogude arendusjuht
heli.viira@emu.ee
731 3142
5558 2449

Uute raamatute tellimine

ISBN-i taotlemise kontaktisik Eesti Maaülikoolis

  Li Seppet
peabibliograaf
li.seppet@emu.ee
731 3062
5364 6000

Publikatsioonide lisamine EMU DSpace-i

Personaalnimestikud

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Teema- ja kunstinäitused, raamatuesitlused

 

Raili Zuba
e-ressursside peaspetsialist

 


 

tööleping peatatud

  Karmen Kalk
infopädevuse spetsialist

karmen.kalk@emu.ee
731 3064

Infopädevuse koolitused

Plagiaadituvastussüsteemi OURIGINAL kontaktisik

Lõputööd ja retsensioonid EMU DSpace-is

  Karin Naruskov 
infopädevuse peaspetsialist
karin.naruskov@emu.ee
731 3064 Infopädevuse koolitused, e-õpe
  Liivi Kõiv
kataloogija
liivi.koiv@emu.ee
731 3142  
  Merle Keedus
kataloogija
merle.keedus@emu.ee
731 3141 Struktuuriüksuste raamatud
  Ingrid Kajak
bibliograaf

ingrid.kajak@emu.ee
731 3062 Personaalnimestikud
  Evelin Kübard
raamatukoguhoidja
evelin.kybard@emu.ee
731 3141  
  Piret Laas
lugejateenindaja
piret.laas@emu.ee
731 3142  
  Merle Mittri
lugejateenindaja
merle.mittri@emu.ee
731 3141  
  Tiina Sarjas
lugejateenindaja

tiina.sarjas@emu.ee
731 3141  

Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:
Karmen Kalk, infopädevuse spetsialist
karmen.kalk@emu.ee
Tel: 731 3064