Töötajad

 

 

Tiina Tohvre
juhataja
tiina.tohvre@emu.ee

 

 

731 3051
515 6452

 

 

Kersti Laupa
teenuste arendusjuht

kersti.laupa@emu.ee

 

731 3495
521 0082

 

 • Teadusandmete haldamine ja säilitamine 
 • Andmehaldusplaanide koostamine 
 • DOI-de omistamine 
 • DataCite Eesti kontaktisik Eesti Maaülikoolis
 • Teema- ja kunstinäitused, raamatuesitlused

 

Heli Viira
kogude arendusjuht
heli.viira@emu.ee

 

731 3142
5558 2449

 

 

Li Seppet
peabibliograaf
li.seppet@emu.ee

 

731 3062
5364 6000

 

 • Publikatsioonide lisamine EMU DSpace-i
 • Personaalnimestikud
 • Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)
 • Teema- ja kunstinäitused, raamatuesitlused

 

 

Karin Naruskov 
infopädevuse peaspetsialist
karin.naruskov@emu.ee

 

 

731 3064

 

 

 • Infopädevuse koolitused
 • e-õppe vastutav õppejõud

 

 

Karmen Kalk
infopädevuse spetsialist

karmen.kalk@emu.ee

 

 

731 3064

 

 • Infopädevuse koolitused
 • Plagiaadituvastussüsteemi kontaktisik
 • Lõputööd ja retsensioonid EMU DSpace-is

 

 

Liivi Kõiv
kataloogija
liivi.koiv@emu.ee

 

 

731 3142

 

 

 

Merle Keedus
kataloogija
merle.keedus@emu.ee

 

 

731 3141

 

 

 

 

 

Ingrid Kajak
bibliograaf

ingrid.kajak@emu.ee

 

 

731 3062

 

 

 • Personaalnimestikud

 

 

Evelin Kübard
raamatukoguhoidja
evelin.kybard@emu.ee

 

 

731 3141

 

 

 

Piret Laas
lugejateenindaja
piret.laas@emu.ee

 

 

731 3142

 

 

 

Merle Mittri
lugejateenindaja
merle.mittri@emu.ee

 

 

731 3141

 

 

 

Tiina Sarjas
lugejateenindaja

tiina.sarjas@emu.ee

 

 

731 3141

 

 

Fotod: Tago Kalbri