Raamatukogust

Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse biomajanduse ning loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1951. aastal.

1. jaanuari 2021. aasta seisuga on raamatukogus:

kasutuskogu 237 034 arvestusüksust
raamatuid 189 436 köidet
ajakirju 12 687 aastakomplekti
ajalehti 312  aastakomplekti
lugejaid 5 424
külastusi 2020. a 18 406
laenutusi 2020. a 15 248
EMU DSpace 2020.a 713 117 külastust
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 15


Aadressil Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
Raamatukogu osaleb Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi infosüsteemi töös.