Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse biomajanduse ning loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1951. aastal.

1. jaanuari 2024. aasta seisuga on raamatukogus:

 

kasutuskogu 174 419 arvestusüksust
        digikogu 9 280 nimetust
           sh digitaalarhiiv EMU DSpace 8 107 nimetust
           sh EMÜR e-raamatud 1 135 nimetust
           sh EMÜR e-ajakirjad 38 nimetust
       paberkogu 165 139 arvestusüksust
           sh raamatuid 112 991 köidet
           sh ajakirju 13 937 aastakomplekti
           sh ajalehti 415  aastakomplekti
külastusi 2023. a 1 011 509
           sh raamatukogu 23 790
           sh EMU DSpace 888 789
           sh library.emu.ee 98 930
lugejaid 5 537
laenutusi 2023. a 12 877  
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 13

 

Aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
EMU raamatukogu on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi  (ELNET Konsortsium) ja Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) liige.