Filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine 

6. aprillil 2018. a kell 12.15 toimub Tartus, Kreutzwaldi 56-B136 Kaarel Sootsi väitekirja

„Post-harvest processing technology for cultivated berries. Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia“ kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt
Oponendid on prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3823