Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Mari Tilga väitekirja “Alustaimestiku mitmekesisus ja geobotaaniline analüüs Edela-Eesti luitemännikutes. Ground vegetation diversity and geobotanical analysis in the south-west Estonian dune pine forests avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5, 12. detsembril 2018 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Katri Ots, juhtivteadur Malle Mandre ja teadur Tea Tullus.

Oponent on prof. Annamari Markkola (Oulu Ülikool, Soome).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Gabriella Kovácsi väitekirja „Peremeestaimede ja maastikuelementide mõju kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tasemele. Effect of host plants and land use on cabbage seed weevil infestation and associated parasitoids" avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 12. detsembril 2018 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Eve Veromann ja prof. emeritus Anne Luik.

Oponent on prof. József Kiss (Szent István University, Hungary).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.