Lühiajaline kasutusõigus tsiteeritavuse analüüsi ja visualiseerimise vahendile SciVal

Kuni 30. novembrini on Eesti Maaülikoolil tasuta juurdepääs uurimistulemuste publitseerimise ja tsiteeritavuse analüüsimise ja visualiseerimise vahendile SciVal kirjastuselt Elsevier.

SciVal on kasutusvalmis lahendus, mis võimaldab teadlastel visualiseerida oma teadustöö tulemusi, võrrelda erinevate ülikoolide teadustööde tulemusi, arendada strateegilisi partnerlussuhteid, avastada ja analüüsida teadusuuringute suundumusi ning koostada unikaalselt kohandatud aruandeid. Viitamisandmed põhinevad andmebaaside Scopus ja ScienceDirect kasutusstatistikal. Lisateabe saamiseks vaata infolehte või tutvustavat videot.

 

Juurdepääs on tagatud EMÜ arvutivõrgus isikliku kasutajakontoga. Konto loomise kohta rohkem informatsiooni SIIT.

Edukat teablemist!