Filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Sergey Kase väitekirja „Virtual reality in support of sustainable tourism: Experiences from Eastern Europe. Virtuaalreaalsus toetamas jätkusuutlikku turismi: Ida-Euroopa kogemused" avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduste erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 30. jaanuaril 2019 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Tiiu Kull, teadur Kati Orru.

Oponent on Dr. Kathyn Velander (Napier University Edinburg).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.