Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine

Ka algaval kevadsemestril on võimalik tudengitel osaleda veebipõhilisel kursusel
„Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine“ (OP.1447).
Aine õpetamisega luuakse üliõpilastele võimalus saada algteadmisi ja praktilisi oskusi elektronkataloogide ja andmebaaside kasutamiseks.

Kursuse eduka läbimise tulemusena üliõpilane tunneb ja oskab:

  • kasutada Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid;
  • kasutada e-kataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE ja EMÜ Raamatukogu digitaalarhiivi DSpace;
  • efektiivselt rakendada infootsingu põhimõtteid ja strateegiaid erinevates otsingukeskkondades;
  • kasutada viidete haldamise ja bibliograafia koostamise vahendit RefWorks;
  • kasutada olulisemaid teadusinfo andmebaase referaatide, uurimistööde ja teiste üliõpilastööde koostamiseks.

Aine on avatud registreerumiseks kuni 02.02.2019, maht on 3 EAP-d ning kursus on veebipõhine
(25.- 34. õppenädal).


Rohkem informatsiooni:
Raili Zuba
raili.zuba@emu.ee
Tel: 731 3064

 

EBSCO Discovery e-Books