Filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marek Maasikmetsa väitekirja „Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment. Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks" avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 11. märtsil 2019 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets, dr. Erik Teinemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus), dotsent Hans Orru (Tartu Ülikool)

Oponent on Dr. Heikki Junninen (Helsingi Ülikool/Tartu Ülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.