Eesti Maaülikooli kingitus Eesti Vabariigile : 100 teadusartiklit eesti keeles

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen kutsus oma inauguratsioonikõnes üles maaülikooli liikmeskonda tegema kingitust Eesti Vabariigile.

2018. aastal maaülikooli õppejõudude ja teadlaste poolt kirjutatud eestikeelsete artiklite terviktekstid ja veebiviited koguti kokku ning publitseeriti võrguväljaandena. Kogumik 100 teadusartiklit eesti keeles on varustatud metaandmetega (ISBN, õigused, märksõnad jne) ja kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.  

Raamatukogu loodab, et järgmisel aastal lisandub väljaande ISBN-ile ka ISSN (st kogumik muutub jätkväljaandeks). Meie lootustega ühineb ka rektor selle väljaande eessõnas.

 

Head kolleegid!

Oma inauguratsioonikõnes kutsusin meie ülikooli teadureid ja õppejõude üles avaldama Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul 100 artiklit eesti keeles, kus tooksime rahvani meie uurimuste tulemused. Teeksime seda ilusas eesti keeles ja samal ajal tegeleksime ka keelehoiu ja terminiloomega, sest kui emakeelset terminit pole, tuleb see luua. Olen kõigile kirjutajatele väga tänulik, sest kokku tuli kaugelt üle 100 artikli, mis kõik on kenasti meie raamatukogu tublide inimeste käes hoiul. Aga mul on teile hoopis uus ettepanek – jätkakem sama hoogsalt ka tulevikus! Viies oma teadussaavutused rahvani ilusas eesti keeles, teenime nii igaüks üksikult kui ka ülikool tervikuna eesti ühiskonda parimal võimalikul moel!

Aitäh kõigile senistele kirjutajatele ja jõudu uute tekstide koostamisel!

Lugupidamisega Mait Klaassen