Doktoritööde kaitsmised mais

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marju Tamme väitekirja „Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas. Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres" avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 21. mail 2019 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on prof Tiina Nõges, PhD  ja Dr René Freiberg.

Eeloponent on prof. Daniel Herlemann, PhD.

Oponent on Assoc Prof Silvia Newell, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Margot Sepa väitekirja „Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment. Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga“ avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 21. mail 2019 algusega 14:15.

Doktoritöö juhendaja on prof Tiina Nõges, PhD.

Eeloponent on prof. Daniel Herlemann, PhD.

Oponent on Assoc Prof Silvia Newell, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.