Doktoritööde kaitsmised juunis

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Jiayan Ye väitekirja Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 6. juunil 2019 algusega 9:15.

Doktoritöö juhendaja on professor Ülo Niinemets.

Oponent on professor Jarmo K. Holopainen.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kersti Venniku väitekirja Eesti muldadel militaarsõidukite ülesõitude tulemusena kujunenud roopad ja nende looduslik taastumine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 19. juunil 2019 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Endla Reintam, professor Thomas Keller (Swedish University of Agricultural Sciences) ja dr Peeter Kukk.

Oponent on dr. Susan Frankenstein (US Army Corps of Engineers, Engineer Research and Development Center, Cold Regions Research and Engineering Laboratory).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Karin Nurme väitekirja Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadi poolt avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 19. juunil 2019 algusega 14:15.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Enno Merivee, Estonian University of Life Sciences, Estonia; Dr. Anne Must, Estonian University of Life Sciences, Estonia; Dr. Ivar Sibul, Estonian University of Life Sciences, Estonia.

Oponent on Prof. Dr. Christoph Kleineidam, University of Konstanz, Germany.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaie Metsaotsa väitekirja Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 27. juunil 2019 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendaja on prof. Kalev Sepp, Department of Landscape Management and Nature Conservation, Estonian University of Life Sciences.

Oponent on Prof. Dr. Dietwald Gruehn, Chair of Landscape Ecology and Landscape Planning of School of Spatial Planning, TU Dortmund University.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.