Jaan Leetsare raamatu "Maamõte" esitlus

Eesti Maaülikooli õppejõud ja majandusteaduste doktor

Jaan Leetsar avaldas kogumiku "Maamõte", kus ta käsitleb maaelu arengut ja muutusi aastatel 1988 - 2019.

Teost esitleb ta pidulikult 12. septembril kell 14 maaülikooli raamatukogus.

Raamatu esimeses osas on esitatud ka Jaan Leetsare lühike elulugu, mille eesmärgiks oli anda ülevaade talupere taustaga inimese põhimõtete ja hoiakute kujunemisest nõukogude perioodil, NSV Liidu kokkuvarisemisel ja Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajal.
Järgmistes osades on esitatud olulisemad artiklid ja kirjutised, mis annavad hea ülevaate viimasest murranguperioodist selle inimese silmade järgi, kus ta oli riigi ümberkujundamise protsessis vahetult kaasosaline.

Kogumiku viimastes osades on toodud hulk mõtisklusi ja ideid maaelu ümberkorraldamiseks ja maamõtte taaselustamiseks Eestis Euroopa Liidu tingimustes.

Kokkuvõttes kujutab raamat „Maamõte“ majanduspoliitilist traktaati, mis aitaks säilitada eesti maaelu, kultuuri, keelt, usku ja kombeid, seega eestlust läbi aegade.

Kuigi autor leiab, et tema enda tee peretalu, ühistegevuse ja eestluse lätete taastamisel ja ülesleidmisel jäi pooleli, on teos kindlasti abiks noortele, kes soovivad seda teed jätkata.

 

Samuti on raamatukogus võimalik tutvuda Jaan Leetsare publitseeritud väljaannetega. 

 

Olete oodatud!