Doktoritööde kaitsmised detsembris

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ivar Ojaste väitekirja Sookure (Grus grus) pesitsus- ja rändeökoloogia avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 2. detsembril 2019 algusega 12:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kalev Sepp, PhD, juhtivteadur Aivar Leito, PhD ja vanemteadur Ülo Väli. 

Oponent on prof. Zsolt Végvári, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Birgit Aasmäe väitekirja Eestis aastatel 2006-2015 sigadelt, veistelt ja koertelt isoleeritud Escherichia coli ja Enterococcus´e perekonna mikroobide ning lehmadelt isoleeritud mastiidipatogeeenide antibiootikumiresistentsus avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduste erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 62, ruumis A-201, 13. detsembril 2019 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Piret Kalmus ja professor Toomas Orro.

Oponent on Dr. Oskar Nilsson, Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies, Swedish National Veterinary Institute

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.