Lühiajaline ligipääs Multimedia Fluid Mechanics Online teemabaasile

Eesti Maaülikooli arvutivõrgus on kuni 12. märtsini tasuta ligipääsetav vedelike mehaanikat käsitlev teemabaas Multimedia Fluid Mechanics Online (MFMO) kirjastuselt Cambridge University Press.

MFMO sisaldab endas vedelike mehaanikaga seotud interaktiivseid animatsioone, 20 virtuaalset labori simulatsiooni ja umbes 1000 videot. MFMO käsitleb vedelike liikumise seaduspärasusi ja aitab tudengitel mõista matemaatilisi seoseid vedelikes aset leidvates protsessides. Teemabaas jaguneb kaheksaks põhimooduliks kajastedes seoseid kinemaatikas, dünaamikas, turbulentsis jne.

Kollektsioonis sisalduvad videod on kasutajasõbralikud.