Doktoritööde kaitsmised märtsis

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaia Kase väitekirja Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 5. märtsil 2020 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Ülo Niinemets ja vanemteadur Astrid Kännaste.

Oponent on prof. James Blande.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

EMÜ tehnikainstituudi doktorandi Märt Reinvee väitekirja  Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56, ruumis B136, 13. märtsil 2020 algusega 13:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. emer. Jaak Jaaniste, PhD ja prof. Mati Pääsuke, PhD.

Oponendid on prof. Mikael Forsman, PhD ja prof. Hugo Silva.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.