Maaülikooli perre lisandus filosoofiadoktor pedagoogika alal

30. märtsil kaitses videosilla vahendusel Eesti Maaülikooli raamatukogu õppele ja õpetamisele spetsialiseerunud  infospetsialist Karin Naruskov filosoofiadoktori väitekirja teemal „Küberkiusamise tajumine Eesti õpilaste seas küberkiusamise kriteeriumite ja liikide kontekstis. The perception of cyberbullying among Estonian students according to cyberbullying types and criteria“

 

Töös uuritakse, millist rolli mängivad tavakiusamise kriteeriumid küberkiusamise kontekstis ning kas kübermaailmas toimuvat kiusamist võiks iseloomustada lisaks mõned teised keskkonnast tulenevad kriteeriumid, näiteks avalikkus ja anonüümsus. Doktoritöös keskendutaksegi sellele, kuidas õpilased küberkiusamist lähtuvalt varasemas kirjanduses välja pakutud kriteeriumitest (tahtlikkus, korduvus, tasakaalutus võimusuhetes, avalikkus, anonüümsus) ja liikidest (kirjalik-verbaalne küberkiusamine, visuaalne küberkiusamine, tõrjumine, privaatsuse rikkumine) tajuvad ning kas õpilaste vahel esineb soolisi ja vanuselisi erinevusi.

Töö praktiline väärtus seisneb esitatud soovitustes selle kohta, kuidas teemat lastega arutada – mida peaks õpilastega nii koduses kui ka koolikeskkonnas käsitlema, et aidata poistel ja tüdrukutel ning erinevas vanuses õpilastel toime tulla kübersuhtluse eripäradega. Lisaks antakse mõned soovitused küberkiusamise definineerimise ja mõõtmise täiustamiseks.

 

Doktoritöö juhendajateks on dots. Piret Luik (PhD, Arvutiteaduse Instituut, Tartu Ülikool, Eesti) ja prof. Ersilia Menesini (PhD, Department of Education, Languages, Intercultures, Literatures and Psychology, University of Florence, Italy) , töö oponendiks on prof. Maritta Välimäki (PhD University of Turku, Finland).

 

Doktoritööga saab tutvuda  Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace ja TÜ digitaalarhiivis DSpace.