Doktoritööde kaitsmised juunis

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Anri Aino Elisa Timoneni väitekirja Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse epidemioloogia piimaveisekarjades avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy 11. juunil 2020 algusega 10.00. Veebiruum avatakse 9.45.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Piret Kalmus, DVM, PhD ja dotsent Kerli Mõtus, DVM, PhD.

Oponent on professor Joachim Frey (Berni Ülikool, Šveits).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Anne Ingveri väitekirja Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 16. juunil 2020 algusega 13.00 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on Evelin Loit, PhD ja Ilmar Tamm, PhD.

Oponent on Kaija Hakala, PhD, Senior Researcher Natural Resources Institute Finland (Luke).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Tauri Arumäe väitekirja Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/mai-cyd-h9c, Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 17. juunil 2020 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Mait Lang, PhD.

Oponent: Professor Petteri Packalén, D.Sc (for) School of Forest Sciences University of Eastern Finland.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Linda-Liisa Veromann-Jürgensoni väitekirja Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 17. juunil 2020 algusega 11:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on dotsent Tiina Tosens ja professor Ülo Niinemets.

Oponent: Professor Jaume Flexas Department of Biology University of the Balearic Islands.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Migue Villoslada Peciña väitekirja Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 17. juunil 2020 algusega 14:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on professor Kalev Sepp, professor Robert Gerald Henry Bunce ja Dr. Raymond D. Ward.

Oponent: Prof. Dr. Benjamin Burkhard.

Eeloponent: Dr. Aveliina Helm.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Joanna Tamar Storie väitekirja Kui rahu ja vaikus pole küllalt – uurimus kogukondade väljakutsetest Eesti ja Läti ruraalmaastikes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 19. juunil 2020 algusega 11:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on professor Mart Külvik ja professor Simon Bell.

Oponent: Dr. Andrew Butler.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.