Doktoritööde kaitsmised augustis ja septembris

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Lisandra Marina da Rocha Menesese väitekirja Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruumis B136, 24. augustil 2020 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Timo Kikas ja dotsent Kaja Orupõld.

Oponent: Ass. Prof. Brandon Harvey Gilroyed, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Lagle Heinmaa väitekirja Õunamahla kvaliteeti ja mükotoksiini patuliini teket mõjutvad tegurid kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2C1, 31. augustil algusega kell 10.15 (videosilla toega).

Doktoritöö juhendajad on dotsent Ulvi Moor, PhD ja Eivind Vangdal, PhD.

Oponent: Jorunn Børve, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Oleksandr Karasovi väitekirja Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2C1, 31. augustil algusega kell 14.15 (videosilla toega).

Doktoritöö juhendajad on professor Mart Külvik ja professor Emeritus Igor Chervanyov (V.N. Karazin Kharkiv National University).

Oponent: Prof. Alexander Prishchepov (University of Copenhagen).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Riinu Kiikeri väitekirja Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Baltikumi populatsioonide mitmekesisus kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 10. septembril algusega kell 12.15 (videosilla toega).

Doktoritöö juhendajad on professor Marika Mänd, PhD ja dotsent Eve Runno-Paurson, PhD.

Oponent: Dr. Didier Andrivon, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Kaari Reimuse väitekirja Suremus farmis ja sellega seotud riskitegurid Eesti piima- ja lihaveisekarjades avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub BBB veebiruumis 16. septembril 2020 algusega 16.00.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Kerli Mõtus ja professor Arvo Viltrop.

Oponent on professor Marcia Endres, Department of Animal Science University of Minnesota, U.S.A.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.