Doktoritöö kaitsmine oktoobris

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Sille Rebase väitekirja Metsade majandamise mõju hindamine süsiniku kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 9. oktoobril 2020 algusega 11:00 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Kalev Jõgiste, PhD ja vanemteadur Marek Metslaid, PhD.

Oponent: Professor Urban Nilsson, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.