Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele

Kõrgkooliõpik „Siseveekogud“ valmis riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008–2012)“ raames ning Eesti Maaülikooli ja Sihtasutuse Archimedes osalisel toel.

 

Sisevete uurimine on Eestis kestnud juba üle 100 aasta. Seda on süstemaatiliselt korraldanud nii Looduseuurijate Selts, Tartu Riiklik Ülikool, Teaduste Akadeemia kui Maaülikool. Eesti siseveekogude kohta on peale arvukate ja enamasti võõrkeelsete teadusartiklite ilmunud ka eestikeelseid raamatuid, kuid ülevaatlikku eestikeelset õpikut siseveekogude ning nende talitlemise kohta seni polnud.

 

Õpik koosneb kolmest suurest alajaotusest:

  • siseveekogude füüsikalis-keemiline iseloomustus, levik ja teke;
  • elupaigad veekogudes, olulised elustikurühmad ning nendevahelised suhted;
  • siseveekogude majandamine, kaitse ja tervendamine.

Peamiselt vaadeldakse Eesti siseveekogusid, aga seda kogu maailma taustal.

 

Õpik on kättesaadav raamatukogudes, samuti digitaalselt.