Doktoritööde kaitsmised novembris ja detsembris

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Janar Kalderi väitekirja Päikese- ja tuuleenergia sesoonne soojussalvestus elamute kütteks põhjamaises kliimas avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruumis B136, 13. novembril 2020 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Andres Annuk ja dotsent Eugen Kokin.

Oponendid: Associate Professor Ainars Galinš, Dr (Eng), Arvi Hamburg, PhD (Eng).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Ottar Tamme väitekirja Maakasutuse ja kliimamuutuse mõju Eesti jõgede hüdroenergeetilisele potentsiaalile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 11. detsembril 2020 algusega 12:15.

Doktoritöö juhendaja on dotsent Toomas Tamm, DSc.

Oponent: Professor Harri Koivusalo, DSc.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorandi Helis Luik-Lindsaare väitekirja Eesti põllumajandusettevõtete ja maapiirkonna kohalike omavalitsuste tehnilise efektiivsuse hindamine andmeraja analüüsiga avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, 21. detsembril 2020 algusega 10:00 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on professor Rando Värnik, PhD ja vanemteadur Ants-Hannes Viira, PhD.

Oponent: Prof. Timo Sipiläinen, PhD University of Helsinki.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.