Lühiajaline ligipääs referatiivandmebaasile BIOSIS Previews

BIOSIS Previews on referatiivandmebaas, mis sisaldab kokkuvõtteid ja viidatavuse andmeid aastast 1926. Andmebaas pakub laialdast ülevaadet biomajanduse ja biomeditsiini ajakirjade, raamatute, konverentside ja patentide viidatavuse kohta. Andmebaas hõlmab traditsioonilisi teemasid (nt molekulaarbioloogia, botaanika, zooloogia, mikrobioloogia) ja interdistsiplinaarseid valdkondi (nt eksperimentaalne, kliiniline ja veterinaarmeditsiin, põllumajandus ja toitumine, biokeemia).

 

Andmebaas BIOSIS Previews võimaldab teadlasel:

  • leida asjakohaseid uurimistulemusi biomajanduse valdkonnas;
  • avastada sisu, mis pole saadaval Web of Science andmebaasi kogus Core Collection või Medline andmebaasis;
  • otsida kõrge mõjufaktoriga artikleid.

 

Andmebaasi BIOSIS Preview haldab Web of Science grupp ja on katsetuseks avatud EBSCO platvormil 31. detsembrini.