Doktoritöö kaitsmine jaanuaris

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Aleksandr Semjonovi väitekirja Butorfanooli-asaperooni-medetomidiini (BAM) fikseeritud annuste kombinatsiooni kasutamine Aafrika lõvi, blesboki ja gepardi keemiliseks immobiliseerimiseks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub BBB veebiruumis 15. jaanuaril 2021, algusega 10.00.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Vladimir Andrianov, DVM, Ph.D., Eesti Maaülikool ja Dr. Jacobus Phillippus Raath, BVSc., Wildlife Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd.

Oponent on Dr. Gabrielle Stalder, Dr. Med. Vet. Research Institute of Wildlife Ecology, Department of Interdisciplinary Life Sciences, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.