Registreeru veebipõhisele kursusele "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447)

Tule osale veebipõhisel kursusel "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447). Kursusel saad algteadmised ja praktilised oskused Eesti ning võõrkeelsete teadusandmebaaside kasutamiseks.

 

Kursuse eduka läbimise tulemusena:

  • oskad  kasutada Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid (päringud, ruumide kasutamine, paljundamine, printimine jne);
  • tunned infootsingu põhireegleid ja strateegiad ning oskad neid efektiivselt rakendada nii Eesti kui ka võõrkeelsetes andmebaasides;
  • tead, mis on plagiaat ning oskad rakendada strateegiaid selle vältimiseks tuginedes Eesti Maaülikooli lõputööde vormistamise juhendile;
  • mõistad viitehaldusprogrammide kasutamise eeliseid ja oskad viitehaldusprogrammi RefWorks kasutada referaatide, uurimistööde ja teiste üliõpilastööde koostamise erinevates etappides.

 

Kursus on avatud registreerumiseks kuni 31.01.2021 (maht 3 EAP-d, toimumisnädalad 25–32).

 

Rohkem informatsiooni:
Karin Naruskov
karin.naruskov@emu.ee
Tel: 731 3064