Doktoritööde kaitsmised veebruaris ja märtsis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Kairi Maileht kaitseb väitekirja Fütoplankton järvede seisundi indikaatorina filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduste ja rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub BigBlueButton veebiruumis 19. veebruaril 2021, algusega 12:15.

Doktoritöö juhendajad on professor emeritus Ingmar Ott ja juhtivteadur Peeter Nõges.

Oponent: Professor Brigitte Nixdorf (Brandenburg University of Technology, Germany).

Eeloponent: Professor Kalle Olli (Eesti Maaülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Paul Fridtjof Mõtsküla kaitseb väitekirja Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub BigBlueButton veebiruumis 8. märtsil 2021, algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Toomas Orro, DVM PhD; Prof. Virginia Luis Fuentes (The Royal Veterinary College, UK), Prof. David Connolly (The Royal Veterinary College, UK) ja Dr. Ranno Viitmaa.

Oponent on Prof. Dr Gerhard Wess, Small Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany.

 

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.