Doktoritööde kaitsmised aprillis ja mais

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Jonathan Willow kaitseb väitekirja Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse (EMÜ) ja biotehnoloogia erialal (UGent). Avalik kaitsmine toimub BigBlueButton veebiruumis 12. aprillil 2021, algusega 12:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Eve Veromann, Eesti Maaülikool ja prof. dr. ir Guy Smagghe, Ghent University, Belgium.

Oponent: Dr. Samantha Cook Rothamsted Research, United Kingdom.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Maria Soonberg kaitseb väitekirja Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub veebiruumis 26. aprillil 2021, algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. David Arney, dr. Marko Kass ja prof. Tanel Kaart.

Oponent on Dr. Satu Raussi, Principal Specialist, Natural Resources Institute Finland (LUKE).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Mariana Maante-Kuljus kaitseb väitekirja Viinapuu (Vitis sp) saagi küpsusnäitajad filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub veebiruumis 24. mail 2021, algusega 13:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kadri Karp, dotsent Leila Mainla ja Ele Vool (PhD).

Oponent: Associate professor Kaspars Kampuss, PhD, Faculty of Agriculture Latvia University of Agriculture.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Burak Öğlü kaitseb väitekirja Kliimamuutuste ja teiste ökoloogiliste tegurite mõju valitud kalaliikide populatsioonidele ja kalapüügile Eesti suurjärvedes filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub veebiruumis 28. mail 2021, algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Tanel Kaart, PhD; Külli Kangur, PhD; Fabien Cremona, PhD.

Oponent: Prof. Anna Kuparinen, PhD, University of Jyväskylä, Finland.

Eeloponent: Prof. Kalle Olli, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.