Ligipääs andmebaasile EBSCO Education Source

Maaülikooli raamatukogu pakub teile 6. juunini 2021 tasuta juurdepääsu andmebaasile EBSCO Education Source.

Education Source on täistekst teadusandmebaas, mis on mõeldud nii üliõpilastele, õppejõududele, õppespetsialistidele kui ka hariduspoliitika kujundajatele.

 

Kollektsioon sisaldab

  • üle 900 täisteksti mitte-avatud juurdepääsuga ajakirjadest
  • indekseerimist ja lühikokuvõtteid umbes 3 500 ajakirjast
  • üle 530 raamatu ja monograafia
  • üle 3 300 artikli haridualastelt konverentsidelt
  • raamatuarvustusi
     

Education Source  hõlmab kõiki haridustasemeid alates algharidusest kuni kõrghariduseni ning hariduslikke erialasid mitmekeelsest haridusest kuni tervisekasvatuseni. Teemade hulka kuuluvad nii täiskasvanute koolitus, täiendõpe, kaugõpe, rahastamine, kultuurideülene / eetiline haridus, sotsiaalsed probleemid, õpilaste nõustamine, kutseharidus kui ka palju muud.
 

EBSCO Education Source on kättesaadav maaülikooli võrgus.