Doktoritööde kaitsmised juunis

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorandi Tarmo Pilvingu väitekirja Koostöö Eesti maaturismis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, 11. juunil 2021 algusega 10:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on dr. Ants-Hannes Viira, PhD; prof. Tiiu Kull, PhD; nooremprof. Monika Suškevičs, PhD.

Oponent: Prof. Katarzyna Czernek-Marszałek, PhD, University of Economics in Katowice.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marika Kose väitekirja Rannaniidud: säilimine, taastamine ja taastumine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 11. juunil 2021 algusega 14:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on dr. Karin Kauer, PhD; dr. Kadri Tali, PhD.

Oponent: Professor Chris Joyce, PhD, Centre for Aquatic Environments University of Brighton.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Imbi Nurmoja kaitseb väitekirja Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub veebiruumis 15. juunil 2021, algusega 11:00.

Doktoritöö juhendajad on prof. Arvo Viltrop, DVM PhD; dr. Sandra Blome, DVM PhD ja dr. Klaus Robert Depner, DVM PhD.

Oponent on Dr. Linda Dixon, PhD, African Swine Fever Virus Group, The Pirbright Institute, Woking, Surrey, United Kingdom.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Elina Karroni väitekirja Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju Fusarium spp. esinemisele ja mükotoksiinide tekkimisele teraviljadel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, 15. juunil 2021 algusega 11:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on dotsent Eve Runno-Paurson, prof. Ülo Niinemets ja dotsent Enn Lauringson.

Oponent: Dr.Thomas Börjesson (Agroväst Livsmedel AB, Rootsi).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Merili Toome väitekirja Vahekultuuride biomassi moodustamise ja lämmastiku sidumise võime ja mõju järelkultuuri saagile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartus, 16. juunil 2021 algusega 14:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on dotsent Enn Lauringson, dotsent Liina Talgre ja dr. Andres Mäe.

Oponent: Prof. dr. Vaclovas Bogužas (Agriculture Academy of Vytautas Magnus University).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Loidi väitekirja Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartus, 22. juunil 2021 algusega 10:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on  prof. Alar Astover, dr. Maarja Öpik ja dr. Leho Tedersoo.

Oponent: Dr. Sari Timonen, University of Helsinki.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.