EMU DSpace on nüüd indekseeritud AGRISes

Alates 1974. aastast on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) toetanud oma liikmesriike, et muuta nende uurimistulemused rahvusvahelise põllumajandusteaduse ja -tehnoloogia süsteemi (AGRIS) kaudu nähtavaks ja kättesaadavaks.

AGRIS on üks põhjalikumaid otsimootoreid toidu- ja põllumajandusteadusliku kirjanduse leidmiseks, pakkudes tasuta juurdepääsu 13 417 430 bibliograafilisele kirjele 90 erinevas keeles.

AGRIS indekseerib praegu raamatuid, artikleid, monograafiaid, raamatupeatükke, andmekogumeid ja ka „halli“ kirjandust - sealhulgas avaldamata teaduslikke ja tehnilisi aruandeid, teese, väitekirju ja konverentsitöid toiduainete ja põllumajanduse valdkonnas, kuid ei hoiusta täistekste. Küll aga sisaldab AGRIS saadaolevaid linke „Juurdepääs täistekstile”, mis on kuvatud ekraani paremas servas.

 

Eesti Maaülikooli raamatukogust sai  alates1993 aastast ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO AGRIS/CARIS ametlik sisestuskeskus Eestis ja alates 2000 aastast hakkas raamatukogu täitma FAO depooraamatukogu ülesandeid.

Alates 2021 aasta juunist indekseeritakse AGRISesse kõik EMU DSpace kirjed koos linkidega täistekstidele.

Tänu AGRSe infrastruktuuris rakendatud uuendustele  toimub andmete automaatne kogumine iga kolme kuu tagant.