Doktoritööde kaitsmised augustis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ja Barcelona Ülikooli doktorandi Nasime Janatian Ghadikolaei väitekirja Hüdrometeoroloogiliste ja kliimategurite mõju järvede fütoplanktonile: ajaskaalade olulisus avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5-D239, 27. augustil 2021 algusega 11:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on Dr. Peeter Nõges, Dr. Biel Obrador (University of Barcelona, Spain), Dr. Fabien Cremona ja Dr. Alo Laas.

Oponent on Dr. Silva Uusi-Heikkilä, University of Jyväskylä, Finland.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Kristiina Auna väitekirja Raiete lühiajaline mõju süsiniku voogudele ja varudele erinevates Eesti metsaökosüsteemides avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 1B2, 27. augustil 2021 algusega 12:00 (videosilla vahendusel).

Doktoritöö juhendaja on professor Veiko Uri.

Oponent on professor Jukka Pumpanen (University of Eastern Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Priit Karise väitekirja Toitumuse, lipomobilisatisooni ja insuliiniresistentsuse seosed piimalehmadel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, F.R. Kreutzwaldi 62, ruumis A-201, 31. augustil 2021 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on Senior Research Fellow Hanno Jaakson, PhD; Senior Research Fellow Katri Ling, PhD; Associate Proffesor Meelis Ots, Dr. Sc. Agr.

Oponent on Docent Tuomo Kokkonen, PhD, Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.