Lühiajaline ligipääs ScienceDirect andmebaasi ajakirjadele

1. septembrist kuni 30. septembrini on Eesti Maaülikooli võrgus juurdepääs järgmistele ScienceDirect andmebaasi kolmele kõrge mõjufaktoriga ajakirjale

 

Cell

Current Biology

Rangeland Ecology & Management

 

Ajakirjades on artiklid erinevatest bioloogia valdkondadest ja käsitletakse ökoloogia, juhtimise, sotsiaalmajanduslikke ning poliitilisi teemasid. Lisaks teadusartiklitele leiab ajakirjadest ka ülevaate- ja arvamusartikleid, kõrgetasemelisi foorumiteemasid jne.

 

Nende kolme meile seni suletud ajakirja artiklite järele on olnud 2021. aasta esimesel poolel suur nõudlus: meie institutsioonist on esitatud pöördumisi ja seejärel saadud äraütlemisi ca 200 korral. Statistika näitab ka, et meie teadlased ja üliõpilased nii viitavad nende ajakirjade artiklitele kui tsiteerivad neid.

 

Head katsetamist!