Doktoritöö kaitsmine septembris

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ja Barcelona Ülikooli doktorandi Hares Khani väitekirja Kaltsiidi avaveeline sadenemine: põhjused ja tagajärjed globaalses ja kohalikus vaates avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia (Eesti Maaülikool) ja ökoloogia (Barcelona Ülikool) erialal toimub Barcelona Ülikooli Bioloogia teaduskonna Aula Magnas 16. septembril 2021 algusega 16:00 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on Dr. Biel Obrador (University of Barcelona, Spain), Dr. Alo Laas (Eesti Maaülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.