Teata maaülikooli ja tema vastutusvaldkondi populariseerivast meediakajastusest

Teadlaste panus ühiskonda on viimastel aastatel olnud eriti tajutav. Nii igaüks üksikult kui ka ülikool tervikuna teenib ühiskonda parimal võimalikul moel oma teadussaavutuste kättesaadavaks tegemise ja teadmiste jagamisega.

 

Ootame teie maaülikooli ja tema vastutusvaldkondi populariseerivaid meediakajastusi aastatest 2019, 2020 ja 2021.

Saadetud materjalidest koostame ilmumisaastate kaupa võrguväljaanded ja publitseerime EMU DSpace'is.

2018. aastal ilmunud eestikeelsed  teadusartiklid kogusime väljaandesse EV 100 .


 

Saatke link li.seppet@emu.ee või laadige fail NextCloud keskkonda loodud kausta EMU meedias

 

Laadimise õnnestumise korral tekib Üleslaetud failid: alla teie faili(de) nimi 

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge

Li Seppet, peabibliograaf

li.seppet@emu.ee

 731 3062