Doktoritööde kaitsmised novembris ja detsembris

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Margus Araku väitekirja Ammendatud freesturbaväljadel kasvatatava ahtalehise mustika masinviljelustehnoloogia avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136, 1. novembril 2021 algusega 13:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Jüri Olt.

Oponendid on professor István Szabó, PhD (Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University, Hungary) ja professor Egidijus Šarauskis, PhD (Faculty of Engineering, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Liina Jürisoo väitekirja Jalakasurma tekitajate levik ja kahjustused Kirde-Euroopas avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 1B1, 11. novembril 2021 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Rein Drenkhan, PhD.

Oponent on Dr. Nicola la Porta, FE M Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, 38010, San Michele all’Adige, Italy.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Heiki Lille väitekirja Erinevate energia salvestustehnoloogiate uudsed rakenduspõhimõtted liginullenergiahoonetes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136, 25. novembril 2021 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on teadur Alo Allik ja prof. Andres Annuk.

Oponendid on professor Ilhami Colak (Nisantasi Ülikool, Türgi) ja Arvi Hamburg, PhD, (TalTech, Eesti). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Piret Raudsepa väitekirja Hariliku rabarberi (Rheum rhaponticum L.) ja musta sõstra (Ribes nigrum L.) polüfenoolne koostis, nende taimede antibakteriaalse toime ja vabade radikaalide sidumise võime võrdlus mõnede teiste toidutaimedega avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal toimub videosilla vahendusel 10. detsembril 2021 algusega kell 10.00.

Doktoritöö juhendajad on professor Tõnu Püssa ja vanemteadur Ave Kikas.

Oponent on professor Baoru Yang Turu Ülikoolist Soomest.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ingrid Benderi väitekirja Maheviljeluse meetodite mõju porgandi saagile ja kvaliteedile ning umbrohtudele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub 17. detsembril 2021 algusega 10:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on prof. Emeritus Anne Luik, dotsent Evelin Loit ja vanemteadur Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut).

Oponent on Dr. Terhi Suojala-Ahlfors, Natural Resources Institute Finland (Luke).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.