Raamatukogust

Doktoritööde kaitsmised oktoobris ja novembris

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Heiki Lille väitekirja Erinevate energia salvestustehnoloogiate uudsed rakenduspõhimõtted liginullenergiahoonetes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136, 29. oktoobril 2021 algusega 14:00.

Doktoritöö juhendajad on teadur Alo Allik ja prof. Andres Annuk.

Oponendid on professor Ilhami Colak (Nisantasi Ülikool, Türgi) ja Arvi Hamburg, PhD, (TalTech, Eesti). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Liina Jürisoo väitekirja Jalakasurma tekitajate levik ja kahjustused Kirde-Euroopas avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 1B1, 11. novembril 2021 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Rein Drenkhan, PhD.

Oponent on Dr. Nicola la Porta, FE M Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, 38010, San Michele all’Adige, Italy.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.