Doktoritööde kaitsmised veebruaris

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Soonvaldi väitekirja Väetamise, põllukultuuri ning sordi mõju taimejuurte seente kooslustele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub 4. veebruaril 2022 algusega 10:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on prof. Marika Mänd, prof. Alar Astover ja prof. Leho Tedersoo.

Oponent on Dr. Krista Peltoniemi (Natural Resources Institute Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Heli Kirik kaitseb väitekirja Pistesääsklaste (Diptera: Culicidae) mitmekesisus Eesti linnakeskkonnas ja looduses. Avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub 28. veebruaril 2022 algusega 11:00 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Olavi Kurina, PhD ja teadur Lea Tummeleht, PhD.

Oponent on Dr. Vincent Robert (University of Montpellier, France).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.