Doktoritöö kaitsmine veebruaris

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Soonvaldi väitekirja Väetamise, põllukultuuri ning sordi mõju taimejuurte seente kooslustele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub 4. veebruaril 2022 algusega 10:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendajad on prof. Marika Mänd, prof. Alar Astover ja prof. Leho Tedersoo.

Oponent on Dr. Krista Peltoniemi (Natural Resources Institute Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.