Ligipääs SAGE Research Methods keskkonnale

Eesti maaülikooli internetivõrgus on tagatud ligipääs SAGE Research Methods keskkonnale. SAGE Research Methods võimaldab õppejõududel ja üliõpilastel otsida uurimismeetoditega seotud materjale õppe- ja teadustöö tegemiseks (sh lõputöö).

 

SAGE Research Methods sisaldab raamatuid, sõnastikke, entsüklopeediaid, artikleid, taskuhäälinguid, mis katavad nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Lisaks leiab keskkonnast uurimisprotsessi lihtsustavad tööriistad. Näiteks uurimismeetodite alane interaktiivne mõistekaart (Methods Maps), mis aitab kasutajal avastada erinevate meetodite omavahelisi seoseid. Uurimisprojekti planeerija (Project Planner) toetab uurimisprotsessi etapilist lahti mõtestamist.

 

Oleme keskkonda kasutanud konkreetse meetodi õppimisel ja õpetamisel (näiteks erinevad valimi moodustamise meetodid, regressioonanalüüs, fookusgrupi intervjuud jne), sest see võimaldab saada kiire ning usaldusväärsetele allikatele tugineva ülevaate teemast. Kasulik on ka statistilise testi valimise tööriist (Which Stats Test), mis aitab andmete võrdlemisel ja seoste leidmisel jõuda korrektse statistilise testini.

 

Küsimustega pöörduge:
Karmen Kalk, infospetsialist
karmen.kalk@emu.ee
telefon  731 3064