Doktoritööde kaitsmised aprillis ja mais

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Vahur Rooni väitekirja Lignotselluloossetest jäätmetest vedela biokütuse tootmiseks kemikaalivaba eeltöötlusmeetodi väljatöötamine ja optimeerimine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56, ruumis B136, 7. aprillil 2022 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Timo Kikas, PhD.

Oponent on kaasprofessor Abrar Inayat, University of Sharjah, College of Engineering, Sustainable & Renewable Energy Engineering Department, United Arab Emirates.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Eneli Põldveeri väitekirja Puistu seisundi ja struktuuritunnuste kvantitatiivne hindamine hemiboreaalsetes metsaökosüsteemides avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 27. aprillil 2022 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Henn Korjus, PhD ja kaasprofessor Diana Laarmann, PhD.

Oponent on Prof. Dr. Vitas Marozas, Faculty of Forest Sciences and Ecology, Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Chikodinaka Nkechinyere Okereke väitekirja Keskkonnastresside mõju troopiliste kultuurtaimede lehtede fotosünteesile ja lenduvate orgaaniliste ühendite emissioonidele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub 11. mail 2022 algusega 14:15 (veebiruumis).

Doktoritöö juhendaja on professor Ülo Niinemets.

Oponent on Dr Silvano Fares (National Research Council of Italy, Institute of BioEconomy, Rome, Italy).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kristel Panksepa väitekirja Mikroskoopiast geenideni – kuidas tuvastada toksilisi sinivetikaid madalas eutroofses järves avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 23. mail 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Veljo Kisand, Dr. Helen Agasild, professor Kaarina Sivonen (Helsinki Ülikool).

Oponent on Prof. Gabor Vasas, University of Debrecen, Hungary.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.