E-kursuse kvaliteedimärgi saajad on selgunud. Palju õnne, Karin!

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri  (EKKA) koordineeritud e-kursuste kvaliteedimärgi 2022 aasta konkursil tunnistati e-kursuse kvaliteedimärgi vääriliseks Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt välistudengitele pakutav kursus

Library and information skills 

Karin Naruskov / Eesti Maaülikool

 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada raamatukogu infoallikaid, teenuseid ning infootsingu põhireegleid ja strateegiad. E-kursusele omistatud kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele.

 

E-kursuse kvaliteedimärk on tunnustus e-kursuse autorile, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärkide väljaandmise eesmärk on levitada head kogemust ja saada tagasisidet oma e-kursusele kokkulepitud kvaliteedikriteeriumite alusel. Kvaliteedimärki antakse välja alates aastast 2008.

E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontseptsiooni on välja töötanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) e-õppe kvaliteedi töörühm 2008. aastal. HITSA andis kvaliteedimärki välja aastatel 2008–2020. 2020. aastast koordineerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Palju õnne, Karin!

Vaata kõiki e-kursuse kvaliteedimärgi saajad