Doktoritööde kaitsmised juunis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Reine Koppeli väitekirja Nisu saagi ja küpsetuskvaliteedi stabiilsus Balti regioonis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 3. juunil 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Evelin Loit, PhD ja vanemteadur Mati Koppel, PhD.

Oponent on professor Morten Lillemo (Norwegian University of Life Sciences).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Fariba Bahrini väitekirja Linnaparkide kasutusmustrid, ruumiline ligipääsetavus ja kasutajaeelistused Iraani pealinnas Teheranis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri  erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 10. juunil 2022 algusega 16:15.

Doktoritöö juhendaja on professor Simon Bell.

Oponent on professor Meryem Atik (Akdeniz University, Turkey).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Assar Luha väitekirja Militaarmüra ekspositsioon ja kuulmisprobleemid Eesti tegevväelastel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56, ruumis B136, 17. juunil 2022 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Eda Merisalu, PhD ja kaasprofessor Hans Orru, PhD. 

Oponendid on emeriitprofessor Rauno Pääkkönen (TMI Rauno Pääkkönen, Finland) ja professor Pavel Kic (Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Kristel Peetsalu väitekirja Ägeda faasi valkude kontsentratsiooni muutused, nende seosed ternespiima ja massi-iibega vastsündinud mäletsejalistel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub videosilla vahendusel 21. juunil 2022 algusega kell 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Toomas Orro ja teadur Lea Tummeleht, PhD.

Oponent on professor Helga Sauerwein, Institute for Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Bonn, Germany.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Henri Järve väitekirja Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaal-majanduslikele oludele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 21. juunil 2022 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Kalev Sepp ja doktor Raymond David Ward (Brightoni Ülikool).

Oponent on doktor Irene Bouwma (Wageningen University and Research).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Jordi Escuer Gatiuse väitekirja Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 30. juunil 2022 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on kaasprofessor Merrit Shanskiy, kaasprofessor Kaido Soosaar (Tartu Ülikool), professor Alar Astover.

Oponent on Prof. Dr. Klaus Butterbach-Bahl (Karlsruhe Institute of Technology (KIT)).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.