Doktoritööde kaitsmised augustis, septembris ja oktoobris

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marta Alos Orti väitekirja Linnaökoloogia: uued ökosüsteemid, uued väljakutsed avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 29. augustil 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendaja on professor Lauri Laanisto.

Oponent on Dr. Chiara Cortinovis (Humboldt-Universität zu Berlin).

Eel-oponent on Dr. Aveliina Helm.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Kätlin Pitmani väitekirja Biosensor-rivi erinevate reovete biokeemilise hapnikutarbe uurimiseks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56/1, ruumis B136, 29. augustil 2022 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on teadur Merlin Raud, kaasprofessor Jaak Nerut ja professor Timo Kikas.

Oponent on kaasprofessor Kristīna Kokina (Department of Water Engineering and Technology, Faculty of Civil Engineering, Riga Technical University, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Grete Tõnisalu väitekirja Pisiimetajad ja väike-konnakotkas servaaladel: saaklooma, kiskja ja elupaiga seosed põllumajandusmaastikel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 5. septembril 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendaja on Dr. Ülo Väli.

Oponent on Prof. Toni Laaksonen (University of Turku).

Eel-oponent on Professor Jaanus Remm.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Francesca Carnovale väitekirja Lammaste heaolu nende transpordil kuumas ja külmas kliimas avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub videosilla vahendusel 3. oktoobril 2022 algusega kell 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor David Arney, vanemlektor Andres Aland ja professor Fabio Napolitano.

Oponent on professor Cathy Dwyer (Šotimaa Maakolledž). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kai-Yun Li väitekirja Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 5. oktoobril 2022 algusega 12:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kalev Sepp, dr. Ants Vain ja prof. Niall Burnside (Brightoni Ülikool).

Oponent on  Prof. Hui Ping Tsai (National Chung Hsing University, Taiwan).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Olesja Escueri väitekirja Ilutaimede kasv ja areng sõltuvalt orgaaniliste lisanditega muudetud mullatingimustest avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D-239, 18. oktoobril 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kadri Karp ja  kaasprof. Merrit Shanskiy

Oponent on  Adjunct Prof. Priit Tammeorg (Helsinki Ülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Indrek Kerese väitekirja Viljelusviisi mõju mulla viljakusele ja talinisu taina kvaliteedile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 27. oktoobril 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on kaasprof. Tiina Tosens, prof. Ülo Niinemets ja dotsent Evelin Loit.

Oponent on Prof. Heinrich Grausgruber (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.