Doktoritööde kaitsmised augustis

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Kätlin Pitmani väitekirja Biosensor-rivi erinevate reovete biokeemilise hapnikutarbe uurimiseks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56/1, ruumis B136, 29. augustil 2022 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on teadur Merlin Raud, kaasprofessor Jaak Nerut ja professor Timo Kikas.

Oponent on kaasprofessor Kristīna Kokina (Department of Water Engineering and Technology, Faculty of Civil Engineering, Riga Technical University, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.