Lühiajaline ligipääs ScienceDirect andmebaasi ajakirjadele

 

1. septembrist kuni 30. septembrini on Eesti Maaülikooli võrgus juurdepääs ScienceDirect andmebaasi kahele ajakirjale.

 

Ajakirjas Cell avaldatakse teadustööde tulemusi eksperimentaalse bioloogia valdkonnast. Lisaks teadusartiklitele sisaldab ajakiri ülevaate- ja arvamusartikleid viimaste teadusuuringute edusammudest ning laiale lugejaskonnale huvipakkuvatest probleemidest.

 

Ajakirjas Rangeland Ecology & Management publitseeritakse rohumaade ökoloogia, majandamise ja poliitikaga seotud uurimistöid, tehnilisi märkmeid jne.

 

Head katsetamist!