Viitekogumik "Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2021"

Foto: Pixaby

Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamine.

 

Neid eesmärkide järgides avaldab maaülikooli raamatukogu järjekorras juba kolmanda viitekogumiku. Kogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele. Viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga.

 

Viitekogumik "Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2021" on kättesaadav võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace

 

Edukat kasutamist!

Toimetajad